Buy Kazimierz Wielki. Zarys Żywota I Panowania 1899