Матеріяли До Українсько Руської Етнольоґії. Том 4. Гуцульщина.